Koperkop Hugenoot Stoet


Die KOPERKOP Hugenoot Stoet kudde is tuis in die omgewing Dendron en Mara net suid van die Soutpansberg in Limpopo, strawwe hartwater, rooiwater en galsiekte bosveld.

Ons kudde word baie streng geselekteer vir verskeie eienskappe.

. Vrugbaarheid en melkproduksie die belangrikste.

. Maklike kalwing.

Ander sterk eienskappe van die ras.

. Hoë uitslag persentasie, baie vleis, min bene en vet. Sag en smaaklik.

. Goeie voeromset. Ekonomies winsgewend.

. Swaar speenkalwers. Uiters geskik vir kruisteling.

. Temperament: Maklik hanteerbaar.

. Aanpasbaar en gehard om onder uiteenlopende omgewingstoestande uitstekend te presteer.

. Medium tot groot raam vleisbees.

Farmer's weekly article: "The Hugenoot breed is a medium to large framed, smooth coated beef breed with a lighter bone structure than the Charolais. A sloping rump, less pronounced than that of the Afrikaner, ensures easy calving."

Koperkop is geregistreer by SA Stamboek en prestasie data word aangeteken met behulp van BenguFarm. Jaarlikse inenting program word gevolg. Alle bulle ondergaan prestasie toetsing en vrugbaarheid sertifikaat word deur veearts uitgereik. Tans word jong diere se pelvis metings ook aangeteken, en daarvolgens geselekteer.

Ons doelwit is om diere te teel vir die stoet sowel as die kommersiële mark.